Bästa fiskevattnen för öring och lax

Om man är intresserad av att fiska lax och öring och inte riktigt vet var man ska börja, kommer här lite fisketips på de bästa fiskevattnen i Sverige.

Havet

Lax och öring finns som både vild och odlad och som havs- eller insjöfisk. I havet finns det vilda laxbeståndet men man måste följa reglerna ordentligt för att skydda bestånden. Havsöringarna och laxarna i havet blir ofta större än individer som föds i älvar och mindre sjöar men de är också mer förorenade än de andra, pga. Östersjöns nedsmutsning.

Sjöar

I många sjöar, stora som små, finns laxar. Är sjön anknuten till älvar och andra åar är chansen dessutom stor att de vandrar upp i älvarna för att leka. Vänern är en sådan sjö. Många älvar rinner dessutom igenom mindre sjöar och där frodas laxarterna och blandas med gädda och abborre, vilket gör att man kan få annat än bara en lax eller öring på kroken.

I sjön Fegen på gränsen mellan Halland och Västergötland finns det också fler än 17 fiskarter och framför allt siklöjor – laxens favoritföda…

Älvar och åar

Bästa områden för flugfiske som samtidigt ger en härlig naturupplevelse och möjlighet till vandring och andra friluftsaktiviteter, är att bege sig till de många älvar och åar som finns i landet. Vissa är mer rika på lax än andra men när det gäller öring är det lite enklare eftersom de är utplanterade i de flesta vatten och stannar dessutom kvar i bäcken eller ån om de fötts där en gång. Laxbestånden brukar vara mer rörliga och förflytta sig mer.

Exempel på bra älvar och åar är Gullspångsån och Klarälven i Värmland som rinner ut i Vänern. Där finns det en mängd djup och prång som fiskarna älskar. Här finns också det berömda Forshaga vattenverk där massvis av laxar samlas och “fastnar” innan de släpps vidare.

Luleå älv i norr och Mörrumsån i Blekinge är andra ställen där man kan fånga lax och öring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *