Föda för lax och öring

När man tillverkar drag eller flugor bör man ligga så nära verklighetens föda som möjligt och likna betena vid fiskens normala byten. Därför ska vi skriva om vad lax och öring helst tuggar i sig.

Laxföda

Laxar förökar sig i sötvatten men livnär sig och äter helst i havsvatten. Visserligen finns det laxbestånd som stannar hela livet i sötvatten som älvar och sjöar men oftast beror det på att det är människorna som förhindrar dem att söka sig ut till havs pga. vattenkraftverk och dammar.

I havet äter laxen helst räkdjur, strömming, tobisfiskar och sill och därför är det bra om dragen eller betena efterliknar dessa fiskar om man bedriver spinnfiske eller mete. Deras favoritmat brukar vara siklöjor. När laxen äter brukar den i regel gå ner på över 50 meters djup där dessa byten befinner sig.

Hur kommer det då sig att flugfiske efter lax är så populärt? Äter laxar flugor? Nej, egentligen inte.

Flugorna som helst ska imitera tubflugan eller humus är till för att reta upp laxen och få den att hugga vid vattenytan. Välj gärna gulröda varianter för att likna dessa flugor som är vanliga under hösten vid samma tidpunkt som laxen vandrar uppåt och börjar leka.

Föda för öring

Samma flugor rekommenderas för öring som för lax. Havsöringen letar efter sin föda, antingen på våren eller vid höstens lekperiod. Skillnaden på lax och öring är att öringar kan leka i betydligt mindre vatten med mindre utrymmen. Öringarna vandrar heller inte lika långt som laxarna utan kan hålla sig inom rimligt avstånd hela livet.

Havsöringar lever till stor del på samma fisk som laxar och brukar gå djupare ned på bottnarna för att hitta dem. Insjöfisken brukar dock även kunna livnära sig på larver från insekter och flugor som lever vid vattenytan och kan rent av söka sig till små åar och bäckar enbart för att äta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *