Fredningstider och regler för fiske av lax och öring

Laxbeståndet måste bevaras och skyddas och därför måste regler och bestämmelser följas beträffande dessa arter. Under lektiden som förekommer mellan september och december för arterna, måste man vara extra försiktig och inte fiska utan tillstånd samt följa minimimåtten som för en lax är 60 cm, respektive 50 cm för öring. Laxar som korsats med öringar heter istället laxing och samma regler gäller för dem.

Den maximala fångsten som fritidsfiskare eller sportfiskare

Man får inte ta upp mer än en eller två individer per dag på de flesta ställen då arterna riskerar att bli utrotade annars.

Fredningstider är till för att fiskarna ska få tillräckligt med tid att föröka sig och föda upp sina ungar. Utan denna tid finns risken att det fiskas mer än beståndet klarar av.

Tänk på att det finns odlad och vild lax och detta ser man på fettfenan som ofta är bortklippt på odlade fiskar. Det skall också rapporteras eftersom man vill förstärka vildlaxens bestånd. På vissa ställen och med vissa metoder får således bara fenklippt lax behållas som fångst.

Registrering

När man ansöker om tillstånd eller köper fiskekort för att fiska öring eller lax, måste man registrera varje individ man fångar. Man får dessutom inte dra upp mer än två fiskar per dag, ibland en enda, och registreringarna är till för att hålla en något sånär koll på fisket. Sjuka fiskar måste också rapporteras in via en rapporteringsportal. Får man upp en sjuk fisk eller en för liten, alternativt för stor lax eller öring, måste den släppas tillbaka.

Tjuvfiske

Tyvärr förekommer mycket tjuvfiske som till stor del bedrivs av lokalborna som struntar blankt i reglerna och tar upp fiskar som inte ligger inom ramarna när det gäller vikt och mått, etc.

Tjuvfiske är vanligt i landskap med många älvar och forsar eftersom laxen kommer dit för att leka tack vare de steniga bottnarna där äggen göms under grus. Det är därför relativt lätt att komma åt dem där och många fiskare ger sig ut på flugfiske eller i roddbåt på sjöar som Vänern där man vet att det finns mycket lax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *