Skillnad på lax och öring

Utseende

Laxen och öringen är mycket nära besläktade oavsett om man talar om havsfiskarna eller insjöarnas arter, men man kan dock se vissa skillnader. Stjärten på laxen är smalare än öringens och skåran som den har i stjärtfenan är också mycket tydligare. Laxens överkäke är också kortare än hos öringen, som har en käke som sträcker sig bakom ögat. Faktum är att laxen överlag har ett smalare intryck. Vid lek uppvisar hanar från öringar en käke som är en aning trubbig, medans laxhanarna har en käke som ser ut som en krok.

Öringen har också fler och tydligare prickar på sidorna än vad laxen har, som dessutom sträcker sig hela vägen ner mot stjärten, medans de på en lax brukar sitta lite mindre tätt och inte synas lika långt ned på undersidorna. Båda fiskarna är silverfärgade men under leken mörknar deras ursprungsfärg, vilket kan göra det ännu svårare att skilja dem åt.

Beståndet av öringar som lever sina liv i bäckar och därmed också förökar sig där, består till större delen av mindre individer som även kan liknas vid unga öringar som lever i större sjöar och hav. De blir oftast inte större än 30 cm, vilket kan jämföras med 80 cm om man talar om havsöring.

Lek

Både laxar och öringar är vandrande fiskar som spenderar flera månader om året åt att leka. De lägger sina yngel i grus på steniga bottnar dit de vandrat upp från sjöar eller havsvatten. Laxarna föredra dock mer strida vatten medans öringar kan hålla till godo med mindre platser som åar, bäckar och smala, rörliga vatten. De behöver således mindre plats än laxen.

Om en öring har fötts i en bäck eller å, brukar den större delen av livet också stanna kvar i närheten och föröka sig där. Mycket av dagens bestånd av öringar i Sverige är utplanterade stammar, vilket gör att det finns öring i de flesta vatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *